0

اشتراک ویژه

پلن پایه

50هزار‌تومان

  • بدون تاریخ انقضا
  • تا 3 برابر شارژ بیشتر
  • دسترسی همیشگی به فایل ها

با خرید این پلن حساب کاربری شما تا 3 برابر شارژ می‌شود ، یعنی با پرداخت 50 هزارتومان مبلغ نهایی موجودی کیف شما 150 هزار تومان خواهد بود ، این مبلغ تاریخ انقضا نخواهد داشت و شما همیشه به فایل های خریداری شده دسترسی خواهید داشت.

پلن اقتصادی

100هزار‌تومان

  • بدون تاریخ انقضا
  • تا 4 برابر شارژ بیشتر
  • دسترسی همیشگی به فایل ها

با خرید این پلن حساب کاربری شما تا 4 برابر شارژ می‌شود ، یعنی با پرداخت 100 هزارتومان مبلغ نهایی موجودی کیف شما 400 هزار تومان خواهد بود ، این مبلغ تاریخ انقضا نخواهد داشت و شما همیشه به فایل های خریداری شده دسترسی خواهید داشت.

پلن حرفه‌ای

200هزار‌تومان

  • بدون تاریخ انقضا
  • تا 5 برابر شارژ بیشتر
  • دسترسی همیشگی به فایل ها

با خرید این پلن حساب کاربری شما تا 5 برابر شارژ می‌شود ، یعنی با پرداخت 300 هزارتومان مبلغ نهایی موجودی کیف شما 1.5 میلیون تومان خواهد بود ، این مبلغ تاریخ انقضا نخواهد داشت و شما همیشه به فایل های خریداری شده دسترسی خواهید داشت.